Størst fisk i 2017!

Ingen over og ingen ved sida.

Friluftsmannen Sigmund Nærum tok største fisk  på Valebjørgheia i 2017. Storauren var på 1,5 kg, fin i kjøtet og antakelegvis endå finare i panna, surrande i seterrome og lauk.

Fiskebustøylen gratulerar så mykje! Vi ynskjer Sigmund m.fl. velkomne til ei gratis langhelg på Olavsbu i februar eller mars 2018.