Fiskebustøylen tilbyr å halde bursdagar, bryllup, familietreff, selskap m.m. Her er også matservering.
Det er mogleg å leige heile støylen – vi hjelper med å stelle til selskapet ditt.