Fiskebustøylen tilbyr å halde bursdagar, bryllup, familietreff, selskap m.m. Der er òg matservering.

Det er mogleg å leige heile støylen – vi hjelper til med å lage ditt selskap.