Valebjørgheia er er eit eldorado for fiske etter fjellaure. I 32 fjellvatn kan du få fin fisk som er ivrig i bittet og raud i kjøtet. Rekorden er 2,3 kg, og flotte fjellaurar på over kiloen blir tekne med jamne mellomrom. Det går merka turløyper og stiar i området, som gjev god tilkomst til dei fleste vatn. Ved ynskje om fiske frå båt er det mogleg å leige dette.