Fiskebustøylen ynskjer velkomen til ei langhelg med yoga, «detox» og ro, nært på urørt natur og stille.Målet for helga er å gje ei heilskapleg oppleving med særleg merksemd kring indre og ytre helse. Gjennom mat som er god for kroppen, yoga, meditasjon og refleksjon ynskjer vi å skape eit nærvær i eigen kropp og i eige sinn.Yogainstruktør Emilie og Kristen frå VEGE MAMA Foods


Komande arrangement:

4.–7. august 2022

25.–28. august 2022

Interessert? Klikk på datoane ovanfor for meir informasjon.