Fiskebustøylen ynskjer velkomen til ei langhelg med yoga, «detox» og ro, nært på urørt natur og stille.Målet for helga er å gje ei heilskapleg oppleving med særleg merksemd kring indre og ytre helse. Gjennom mat som er god for kroppen, yoga, meditasjon og refleksjon ynskjer vi å skape eit nærvær i eigen kropp og i eige sinn.Yogainstruktør Emilie og Kristen frå VEGE MAMA Foods


Komande arrangement:

5. – 8. august 2021

26. – 29. august 2021

Interessert? Klikk her for meir informasjon.