På Valebjørgheia finn du jaktmoglegheiter på både elg, reinsdyr, rådyr, hare, skogsfugl, storfugl og rype. Store delar av jakta leigast ut over lengre tid. Ta kontakt for meir informasjon om dette.